Lantbruk

Akutsjukvård            

Förebyggande hälsovård och rådgivning:                                          
– genomgång besättningens hälsoläge
– kalvhälsa     
– juverhälsa
-fruktsamhet, dräktighetsundersökning

Seminkompetens nöt

HPM-besök (Hälsopaket Mjölk Veterinär)

Smittskyddsamråd vid förprövning

Besättningsveterinär vid villkorad läkemedelsanvändning

Tibro nya veterinärstation har erhållit stöd för investering av Ridhus för veterinärverksamhet